12.5.13

สวัสดีค่ะ

โครงการนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือการเรียนปริญญาตรีทางไกล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับปริญญาตรีจริงๆ จากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

ทางเจ้าของโครงการต้องการส่ง เสริมให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนปริญญาตรีแต่ขาดงบประมาณและเวลาในการเรียน ประหยัดค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่ายานพาหนะและค่ากินได้มากมาย อีกทั้งต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วนเรียนได้เต็มที่และสามารถ เข้าสอบได้อย่างมั่นใจ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสอนให้สามารถสอบผ่านในราย วิชาต่างๆเพื่อเก็บหน่วยกิจในการเรียนมหาวิทยาลัยจนครบและได้รับปริญญาตรีใน ที่สุด


คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ.ยะลา


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าโครงการ    50 คน ต่อเทอม

หลักสูตร 4 ปี  (เทอมสุดท้ายต้องฝึกงาน 4 เดือน ทางโครงการจะเป็นคนจัดหาให้เอง)

ค่าสมัครร่วมโครงการ  เทอมละ 10,000 บาท
*** รวมค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสอนทุกรายวิชาในเทอมนั้นๆ

เทอมแรก   รับสมัครเดือน มีนาคมถึง 15 พ.ค. ของทุกปี
เทอมที่ 2   รับสมัครเดือน ตุลาคม ของทุกปี


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เรียนจบชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
2. ผู้ที่กำลังเรียน ม.4-6 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า (พรีดีกรี)
การเรียน

สถานที่เรียน   Yala Japan Club จ.ยะลา

การสอบ
***นักศึกษาทุกคนต้องขึ้นไปสอบที่ กทม. เท่านั้น

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
เทอม 1  สอบ 25 วัน  เดือนตุลาคมของทุกปี
เทอม 2  สอบ 25 วัน  เดือนมีนาคมของทุกปี

ส่วนใครที่ต้องการลงเรียนตอนช่วงซัมเมอร์สามารถเรียนได้เหมือนกันค่ะ

***ให้คำปรึกษาลงทะเบียนเรียน ฟรี จนจบปริญญาตรีค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม meli_mlm@yahoo.com ค่ะ